Proiecte în domeniul măsurării debitului

Proiecte în domeniul măsurării debitului

Bistrița Stejaru Măsurarea debitului prin metoda ultrasonicăSISTEM DE MĂSURARE DEBITE PENTRU CONDUCTE FORȚATE  - sistemul de măsurare a debitelor pentru conductele forțate implementat la CHE Stejaru de către Sucursala Hidrocentrale Bistrița, Hidroelectrica SA. Pentru a asigura o monitorizare precisă a fluxului de apă, s-a instalat un sistem Risonic Modular produs de compania Rittmeyer din Elveția, cunoscută pentru experiența și cunoștințele sale în domeniul hidroenergiei.

Sistemul are funcții multiple și oferă informații valoroase despre debitul apei în conducte. Printre acestea se numără măsurarea debitului instantaneu pentru fiecare conductă în parte (conducta 1 și conducta 2), precum și măsurarea debitului total obținut prin combinarea celor două conducte. Aceste date sunt afișate pe unitatea de control RIMOCTRL, iar parametrii relevanți, cum ar fi debitul 1 și debitul 2, sunt prezentate succesiv.

Sistemul permite, de asemenea, afișarea selectivă a parametrilor pe consola operatorului OP 77. Operatorul poate accesa și vizualiza informații precum debitul maxim, debitul minim, debitul mediu pentru fiecare conductă, volumul total de apă, timpii pentru debite și volume de apă, alarmele și stările sistemului. Comunicația dintre dulapul UPC (conectat la conducte) și dulapul UAI (camera de comandă) se realizează prin fibră optică.

Pentru a asigura o vizualizare clară a debitelor, indicatori tip LED sunt montați în camera de comandă, oferind informații despre debitul fiecărei conducte în parte, precum și despre debitul total. Sistemul utilizează transmisia analogică, utilizând semnale de 4-20 mA, pentru a reprezenta valorile debitelor pe fiecare conductă și debitul total.

Conexiunea cu calculatorul central al CHE Stejaru este realizată prin intermediul unui port de comunicare Ethernet conform standardului IEC 104. Astfel, unitatea de afișare/interfațare UAI, care conține o unitate de control RIMO CTRL și un automat programabil RIFLEX M1, poate comunica cu calculatorul central. Unitatea RIMO CTRL preia informațiile de la cele două module RIMO USTT și afișează parametrii importanți, cum ar fi debitul instantaneu, volumul de apă integrat, temperatura fluidului și viteza apei pentru fiecare conductă fortată. Prin intermediul unei interfețe web, RIMO CTRL permite, de asemenea, configurarea sistemului Risonic Modular, vizualizarea parametrilor și diagnosticarea acestuia.

Automatul programabil RIFLEX M1 gestionează trei afișaje pe LED-uri, trei ieșiri analogice de 4-20 mA și comunicația Ethernet cu calculatorul central. Afișajele LED vor indica debitul conductei stânga, debitul conductei dreapta și debitul total. Ieșirile analogice vor transmite semnale proporționale cu debitul conductei stânga, debitul conductei dreapta și debitul total. Sunt prevăzute semnalizări pentru întreruperea comunicației și pentru evenimentele apărute.

Sistemul RISONIC Modular RIMO USTT este instalat într-un dulap metalic termostatat, amplasat în apropierea conductelor fortate, iar unitatea de afișare și interfatare UAI este echipată cu un dulap în care se găsesc unitatea de control RIMO CTRL și automatul programabil RIFLEX M1.

Prin implementarea acestui sistem de măsurare a debitelor, CHE Stejaru beneficiază de un control eficient al fluxului de apă și de o funcționare optimă a instalației hidroelectrice.

Masurătorile pe suprafața conductei (4200 mm)

Găurirea conductei

Montarea senzorilor