Cerere de Ofertă

Proiecte

 1. Sistem de măsurare a debitului pentru conducta forțată la CHE Stanca
  17
  Nov

  Sistem de măsurare a debitului pentru conducta forțată la CHE Stanca


  Sistem de Măsurare a Debitului pentru Conducta Forțată la CHE Stanca


  Introducere

  Sistemul de măsurare a debitului prezentat în acest proiect tehnic reprezintă o soluție avansată implementată la CHE Stanca, Sucursala Hidrocentrale Bistrița, Hidroelectrica SA. Proiectul este rezultatul unei colaborări eficiente între Hidroserv Bistrița, Rom Devices Srl și Hidroelectrica Bistrița. Scopul principal al acestui sistem este să asigure măsurarea precisă a debitelor pe conducta fortată, contribuind astfel la monitorizarea eficientă a resurselor hidroenergetice.

  Descriere Generală a Proiectului

  Proiectul a fost dezvoltat pe baza Caietului de Sarcini elaborat de Hidroserv Bistrița, ofertei tehnice emise de Rom Devices Srl, precum și a discuțiilor cu reprezentanții CHE Stanca. Sistemul utilizează senzori ultrasonici, cabluri coaxiale și unități de control de la Rittmeyer, Elveția, pentru a măsura debitul instantaneu pe conducta fortată.

  Conducta, care alimentează hidroagregatul partii române, are o lungime de 180 de metri, o presiune maximă de 3,5 bari și asigură admisia la turbina cu un debit instalat de 64,85 m3. Proiectul include și instalarea unui lac de acumulare cu un volum de 1,4 miliarde de metri cubi, un baraj de anrocament și o centrală cu două grupuri cu producție individuală de aproximativ 65 GWh/an.

  Caracteristici Tehnice ale Sistemului

  Sistemul utilizează senzori ultrasonici tip MFATB2 de la Rittmeyer, Elveția, și are capacitatea de a măsura debitul instantaneu tranzitat prin conducta fortată la CHE Stanca. Parametrii de măsurare includ o presiune maximă de 3,5 bari, un debit maxim instalat de 65 m3/s, o temperatură a apei între 2 și 20 grade Celsius și o viteză maximă a apei de 5,5 m/s. De asemenea, sistemul poate detecta impurități în fluidul de lucru, precum particule solide cu diametrul sub 0,5 mm și colonii de scoici în anumite zone.

  Structura Echipamentelor

  Echipamentele principale ale sistemului includ opt senzori ultrasonici montați în interiorul conductei, unități de prelucrare și condiționare, unități de control, cabluri coaxiale, cabluri de alimentare și cabluri de semnal analogic. Sistemul este proiectat pentru a asigura o măsurare precisă a debitului, oferind o precizie de + / - 1% în domeniul de debit specificat.

  Instalare și Funcționare

  Instalarea sistemului a implicat activități precum elaborarea proiectului tehnic, instalarea și montajul echipamentelor, măsurarea as-built a pozițiilor senzorilor, configurarea modulelor Risonic Modular și punerea în funcțiune a întregului sistem. Sistemul a fost proiectat să realizeze funcții esențiale, cum ar fi măsurarea debitului instantaneu și total al conductei, afișarea parametrilor relevanți pe consola operatorului și retransmiterea acestora în format analogic și digital.

  Concluzii

  Sistemul de măsurare a debitului implementat la CHE Stanca reprezintă o soluție avansată și eficientă pentru monitorizarea resurselor hidroenergetice. Prin utilizarea tehnologiei moderne și a echipamentelor de înaltă performanță, acest sistem asigură o măsurare precisă a debitului, contribuind la eficiența și durabilitatea operațiunilor hidrocentralei. Implementarea acestui proiect tehnologic demonstrează angajamentul pentru inovare și performanță în industria hidroenergetică.

  Detalii
 2. Proiecte în domeniul măsurării debitului
  21
  Oct

  Proiecte în domeniul măsurării debitului

  Proiecte în domeniul măsurării debitului

  Bistrița Stejaru Măsurarea debitului prin metoda ultrasonică  SISTEM DE MĂSURARE DEBITE PENTRU CONDUCTE FORȚATE  - sistemul de măsurare a debitelor pentru conductele forțate implementat la CHE Stejaru de către Sucursala Hidrocentrale Bistrița, Hidroelectrica SA. Pentru a asigura o monitorizare precisă a fluxului de apă, s-a instalat un sistem Risonic Modular produs de compania Rittmeyer din Elveția, cunoscută pentru experiența și cunoștințele sale în domeniul hidroenergiei.

  Sistemul are funcții multiple și oferă informații valoroase despre debitul apei în conducte. Printre acestea se numără măsurarea debitului instantaneu pentru fiecare conductă în parte (conducta 1 și conducta 2), precum și măsurarea debitului total obținut prin combinarea celor două conducte. Aceste date sunt afișate pe unitatea de control RIMOCTRL, iar parametrii relevanți, cum ar fi debitul 1 și debitul 2, sunt prezentate succesiv.

  Sistemul permite, de asemenea, afișarea selectivă a parametrilor pe consola operatorului OP 77. Operatorul poate accesa și vizualiza informații precum debitul maxim, debitul minim, debitul mediu pentru fiecare conductă, volumul total de apă, timpii pentru debite și volume de apă, alarmele și stările sistemului. Comunicația dintre dulapul UPC (conectat la conducte) și dulapul UAI (camera de comandă) se realizează prin fibră optică.

  Pentru a asigura o vizualizare clară a debitelor, indicatori tip LED sunt montați în camera de comandă, oferind informații despre debitul fiecărei conducte în parte, precum și despre debitul total. Sistemul utilizează transmisia analogică, utilizând semnale de 4-20 mA, pentru a reprezenta valorile debitelor pe fiecare conductă și debitul total.

  Conexiunea cu calculatorul central al CHE Stejaru este realizată prin intermediul unui port de comunicare Ethernet conform standardului IEC 104. Astfel, unitatea de afișare/interfațare UAI, care conține o unitate de control RIMO CTRL și un automat programabil RIFLEX M1, poate comunica cu calculatorul central. Unitatea RIMO CTRL preia informațiile de la cele două module RIMO USTT și afișează parametrii importanți, cum ar fi debitul instantaneu, volumul de apă integrat, temperatura fluidului și viteza apei pentru fiecare conductă fortată. Prin intermediul unei interfețe web, RIMO CTRL permite, de asemenea, configurarea sistemului Risonic Modular, vizualizarea parametrilor și diagnosticarea acestuia.

  Automatul programabil RIFLEX M1 gestionează trei afișaje pe LED-uri, trei ieșiri analogice de 4-20 mA și comunicația Ethernet cu calculatorul central. Afișajele LED vor indica debitul conductei stânga, debitul conductei dreapta și debitul total. Ieșirile analogice vor transmite semnale proporționale cu debitul conductei stânga, debitul conductei dreapta și debitul total. Sunt prevăzute semnalizări pentru întreruperea comunicației și pentru evenimentele apărute.

  Sistemul RISONIC Modular RIMO USTT este instalat într-un dulap metalic termostatat, amplasat în apropierea conductelor fortate, iar unitatea de afișare și interfatare UAI este echipată cu un dulap în care se găsesc unitatea de control RIMO CTRL și automatul programabil RIFLEX M1.

  Prin implementarea acestui sistem de măsurare a debitelor, CHE Stejaru beneficiază de un control eficient al fluxului de apă și de o funcționare optimă a instalației hidroelectrice.

  Masurătorile pe suprafața conductei (4200 mm)

  Găurirea conductei

  Montarea senzorilor

  Detalii